Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REMAT M.G. ARAD 
Partenerul tău in reciclare

      Despre noi | Misiune | Tehnologie | Politica de calitate | Mediul inconjurator | Galerie foto
Fier vechi | Neferoase | Mase plastice | Hartie si carton
Reciclare VSU | Transport | Inchiriere containere | Demolari si dezmembrari
Metall Recycling Mü-Gu GmbH | Metran | MBA Polymers | Locatii internationale
Arad | Timisoara | Ploiesti
| | | | | |
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Servicii


Programul Rabla

Programul Rabla de stimulare a reinnoirii parcului auto pe anul 2011 Incepe Programul Rabla 2011 Programul Rabla de reinnoire a parcului auto se adreseaza oricarui proprietar / mostenitor persoana fizica sau persoana juridica a unui autoturism uzat inmatriculat in Romania si a carui vechime depaseste 10 ani. Programul Rabla prevede o prima in cuantum de 3800 lei pentru predarea fiecarei masini uzate mai veche de 10 ani. La predarea unei masini mai vechi de 10 ani la SC REMAT M.G. ARAD se va obtine un tichet in valoare de 3800 lei. Tichetul nu este nominal si poate fi folosit de catre "purtatorul" acestuia pentru a obtine o reducere de 3800 lei la achizitionarea unei masini noi. O persoana fizica poate achizitiona o masina noua folosind un numar de maxim 3 tichete valorice.

Obiectivele Programului Rabla de stimulare a innoirii Parcului Auto National sunt diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor mai vechi de 10 ani si cresterea accesibilitatii la cumpararea de masini noi.

Nota: Pentru a putea beneficia de programul Rabla, avand in vedere numarul mare de solicitari, va sfatuim sa predati din timp masina veche la punctele de lucru REMAT M.G. si astfel sa va asigurati ca veti fi primii care vor primi mult doritele tichete valorice!

 

Informatii utile

In Programul Rabla se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Cu privire la proprietarul autoturismului:

Este proprietar al unui autoturism (dobandit prin cumparare sau mostenire) inmatriculat in Romania;

Are domiciliul sau resedinta in Romania.

   Cu privire la autoturismul uzat:

Sa fie inmatriculat in Romania anterior datei de 31.12.2006;

Sa contina cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, tren de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din constructie;

Sa aiba o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la data fabricatiei.

Pasi de urmat de catre proprietarii de vehicule

A.Pasii de urmat de catre proprietarii - persoane fizice - de vehicule mai vechi de 10 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:

I. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la valorificatorul autorizat: SC REMAT M.G. ARAD SA cu adresa: str. Campul Linistii, Nr. 1 ARAD sau la unul din urmatoarele puncte de lucru: REMAT MG LIPOVA - calea Timisorii, Nr. 11, REMAT MG SEBIS - str. Garii, Nr. 42, REMAT MG INEU - Calea Aradului, Nr. 6, REMAT MG SIMAND - FN, Judetul ARAD, cu urmatoarele:

AUTOTURISM;

ACT IDENTITATE PROPRIETAR – original + copie simpla xerox;

CERTIFICAT DE INMATRICULARE MASINA (talonul) - original + copie legalizata (nu se accepta copie conform cu originalul eliberata de politie);

Cartea de identitate a masinii - original + copie legalizata;

Act doveditor eliberat de serviciul permise de conducere si inmatriculare auto, in original, pentru cazul in care din talon si cartea de identitate a masinii nu rezulta: anul fabricatiei; anul primei inmatriculari; categoria autovehiculului.

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in original.

Si, Dupa caz:

Certificat de mostenitor - original + copie legalizata Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara prezentarea unei procuri notariale, in original, prin care persoana care preda autovehiculul este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: predarii si radierii autovehiculului, obtinerea tichetului valoric, si dupa caz inscrierea la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou sau instrainarii tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania.

Decizia emisa de catre autoritarea tutelara competenta teritorial, in original si copie legalizata, in cazul mostenitorului/comostenitorului minor din care sa rezulte ca reprezentantul legal al minorului (parinte sau tutore) este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul minorului.

Decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta, in original si copie legalizata, in cazul persoanei pusa sub interdictie/asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale in vigoara,din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul Programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite.

Certificat de casatorie/actul administrativ eliberat de catre autoritatea competenta, care atesta schimbarea/modificarea numelui, in original si copie legalizata;

Documentul care atesta schimbarea/modificarea domiciliului, eliberat de catre autoritatea competenta, in situatia in care adresa de domiciliu inscrisa in actul de identitate nu corespunde cu adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, in original;

Procura notariala, prin care proprietarul mandateaza o alta persoana, ca in numele, pe seama si in interesul sau sa predea, sa radieze autovehiculul uzat, sa obtina tichetul valoric si dupa caz sa se inscrie la un producator validat, in original.

II. Intocmirea de catre REMAT M.G. SA a procesului verbal de custodie.

III. Dupa verificarea actelor de catre A.F.M. si primirea confirmarii de catre REMAT M.G, proprietarul este anuntat telefonic/mail sa se prezinte pentru ridicarea Certificatului de distrugere.

IV. Dupa ridicarea Certificatului de distrugere, proprietarul are la dispozitie 5 (cinci) zile pentru radierea autovehiculului din evidentele Politiei si pentru a reveni cu certificatul de radiere in original. Neprezentarea certificatului de radiere in termenul prevazut, atrage decaderea proprietarului din dreptul de a obtine tichetul valoric.

V. Dupa prezentarea certificatului de radiere in original se elibereaza tichetul valoric.

 

B. Pasii de urmat de catre proprietarii - persoane juridice - de vehicule mai vechi de 10 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:

I. Depunerea unei cereri de finantare la Administratia Fondului pt Mediu.Documentele necesare intocmirii dosarului de finantare se gasesc pe site-ul www.afm.ro

Nota : persoana juridica se prezinta cu masina la REMAT M.G. NUMAI dupa publicarea aprobarii dosarului sau de catre AFM pe site-ul www.afm.ro.

II. Predarea la valorificatorul autorizat a autovehicului uzat pentru eliberarea certificatului de distrugere si a tichetului valoric: SC REMAT M.G. ARAD SA cu adresa: str. Campul Linistii, Nr. 1 ARAD sau la unul din urmatoarele puncte de lucru: REMAT MG LIPOVA - calea Timisorii, Nr. 11, REMAT MG SEBIS - str. Garii, Nr. 42, REMAT MG INEU - Calea Aradului, Nr. 6, REMAT MG SIMAND - FN, Judetul ARAD, cu urmatoarele:

Actul de identitate a persoanei imputernicite/delegate sa predea spre casare autoheviculul uzat, in termen de valabilitate, in original si copie simpla xerox.

Actul de imputernicire/delegare a persoanei care preda spre casare autovehiculul uzat, in original si copie xerox.

Documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului, insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate "conform cu originalul".

Certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si copie.

Cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si copie.

Actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regime permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care, din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.

Aviz de insotire a marfii.

Proces verbal casare mijloc fix –copie simpla.